Wahhabism

Wahhabism är den strängare formen av den hanbalitiska rättsskolan. Den grundades av al-Wahhab, som inspirerats av traditionen från Ibn Taymiya. Man avvisar allt som betraktas som bida ('innovation') i religionen; man är bunden av den sunna som var profeten Muhammeds egen, och den första generationen av hans efterföljare ses som normerande föredömen. Under 1800-talet kom wahhabismen att inspirera flera reformrörelser i den muslimska världen, varför man ibland använder benämningen wahhabism generellt om sunnitiskt ortodoxa grupper med kritisk inställning till andra. Genom alliansen med den saudiska familjen kom den wahhabitiska rörelsen på Arabiska halvön att så småningom utmynna i det saudiarabiska kungadömet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar