Diastrofism

Diastrofism, sammanfattande term för alla de processer som verkar deformerande på jordskorpan, t.ex. upphöjning, nedsänkning, veckning och förkastning. Termen används numera sällan utan har ersatts av tektonism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar