Dokumentarism

Dokumentarism, prosakonst, dramatik och film, som väsentligen bygger på dokument och fakta och därmed ger ett starkt intryck av aktuell verklighet och mindre av fiktion.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar