Federalism

Federalism, idén att en stat bör organiseras som ett förbund av delstater, en förbundsstat. Grundläggande är tanken att den politiska makten bör delas mellan delstaterna och den federala nivån. En noggrann reglering av denna maktdelning ses som en garanti mot maktmissbruk. Gemensamma uppgifter skall skötas på den federala nivån, medan delstaterna var för sig sköter sina resp. angelägenheter. Den federala formen är en kompromiss när en sammanslagning till en enhetsstat inte är politiskt möjlig. Federalismens idé har kommit till uttryck vid bildandet av USA och andra förbundsstater. Den har också varit viktig för utvecklingen av EG. Anhängarna av någon form av världsstat bygger också på federalismens idéer.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.