Gammalliberalism

Gammalliberalism, benämning på den tidigaste liberalismen, från det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Denna utmärktes av ett ekonomiskt betraktelsesätt, utan socialt medansvar, där alla statliga regleringar sågs som belastningar för samhällets utveckling.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar