Hemiballism

Hemiballism, ofrivilliga, slängande rörelser i en kroppshalva hos en patient med skada eller sjukdom i hjärnans centralt belägna nervkärnor (främst nucleus subthalamicus). Rörelserna är mera uttalade i armen än i benet, och de upphör under sömn. Hos den vakna patienten kan de vara så våldsamma att sänggrindar och gavlar måste madrasseras. Den vanligaste orsaken till hemiballism är en mindre infarkt som drabbat ena sidans nucleus subthalamicus. Symtomet kan då vara övergående.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar