Hylozoism

Hylozoism, läran att materien är levande och därför har en inneboende utvecklingstendens. Begreppet figurerar särskilt hos äldre filosofihistoriker i deras tolkning av försokratikernas naturfilosofi. Senare forskare har framhållit att begreppet materia i aristotelisk mening inte var aktuellt för dessa tänkare. Trots det kan termen ändå vara träffande såtillvida som många av dem laborerade med tanken på ett grundläggande ämne ur vilket allt annat uppkom och biologiska tankemodeller därtill spelar en viktig roll i flera av de äldsta naturfilosofernas tänkande.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar