Hyperaldosteronism

Hyperaldosteronism, aldosteronism, ökad insöndring av aldosteron, ett hormon vilket bildas i binjurebarken. Primär hyperaldosteronism kan bero på binjurebarkssjukdom, vanligen en tumör, Conns syndrom. Sekundär hyperaldosteronism kan vara betingad av störningar i njurgenomblödningen med ökad insöndring av enzymet renin.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar