Hyperkorticism

Hyperkorticism, förhöjd halt av kortisol i blodet genom överproduktion i binjurebarken (Cushings syndrom) eller tillförsel av kortisonpreparat.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar