Anglokatolicism

Anglokatolicism, den sedan 1800-talet vanliga sammanfattande beteckningen för de riktningar inom Church of England och anglikanska kyrkogemenskapen som betonar enheten i författning, lära, liturgi och fromhetsliv med den universella, katolska kyrkan och som följaktligen inte vill betrakta sig och sin kyrka som "protestantisk". Som denna riktnings "fäder" betraktas de höganglikanska teologerna under 1600-talet (the Caroline Divines) och som dess förnyare Oxfordrörelsen. Sedan 1920 har anglokatolicismen manifesterats i de s.k. Anglo-Catholic Congresses, den senaste 1968, som dock i dag tycks spela en mindre roll.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.