Hermetism

Hermetism, idétradition som utgår från de hermetiska skrifterna och bygger på främst nyplatonskt tankegods. Hermetismen var mest inflytelserik under renässansen, men hermetiska motiv har även senare spelat en roll, särskilt under romantiken. Hermetismen rymmer olika teman: det besjälade universum; korrespondensen mellan himmel och jord, Gud och människa; krafterna i naturen som människan kan lära sig behärska; kaos och mörker som källor till liv. Dessa tankar upphäver den skarpa åtskillnaden mellan Gud och världen och mellan den oföränderliga, perfekta himlen och den föränderliga, bristfälliga jorden, och de uppfattades därför som subversiva. Men hermetismen stod också i motsättning till den mekaniska världsförklaringen i 1600-talets segrande naturvetenskap. Den centrala hermetiska vetenskapen var alkemin.

I ljuset av dagens kritik av den naturvetenskapliga rationalismen har hermetismen rönt förnyat intresse.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.