Ungsocialism

Ungsocialism är en oppositionsriktning inom den svenska socialdemokratin präglad av anarkistiska idéer, antiparlamentarism, försvarsnihilism och utilism men också med en stark ådra av folkbildningsiver. Ungsocialisterna hade 1897–1908 en bas i Svenska socialistiska ungdomsförbundet under ledning av Hinke Bergegren. Ur detta förbund skedde en utbrytning av mer partitrogna medlemmar i Malmö, som 1903 bildade Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Sedan ungsocialisterna, som även hade en ganska stark position inom fackföreningarna, anammat vissa våldstendenser, uteslöts 1906 ledarna Hinke Bergegren och C.G. Schröder ur SAP. Socialistiska ungdomsförbundet uppgick 1908 i Ungsocialistiska partiet, men detta blev aldrig något reellt parti, och 1923 ombildades det till Sverges ungsocialistiska förbund, som 1934 ändrade namnet till Anarkistiska Propagandaförbundet.

En facklig variant av ungsocialismen företräddes av det syndikalistiska SAC, bildat 1910.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.