Värdenihilism

Värdenihilism är den allmänt vedertagna benämningen (ehuru ursprungligen myntad av motståndare) för den uppsaliensiske filosofen Axel Hägerströms värdeteori. Teorin kan formuleras på olika sätt. Den säger att värdena är chimäriska, att verkligheten inte innehåller någon sfär av värden, att värdesatser inte egentligen är några omdömen eftersom de inte uttalar sig om verkligheten eller kan anses vara sanna eller falska. Hägerström applicerade en liknande analys på juridiska föreställningar om rättigheter o.d. Också dessa ansågs chimäriska eller rent av vidskepliga.

Från 1911, då Hägerström introducerade sin värdenihilism i föreläsningen "Om moraliska föreställningars sanning", till in på 1940- och 50-talen spelade värdenihilismen en viktig roll i svensk kulturdebatt. Tanken att värderingar är subjektiva, att värdesatser enbart är uttryck för känslor och attityder utan objektiv motsvarighet i verkligheten och att vetenskapliga framställningar måste undvika att värdera fick stor betydelse för många svenska intellektuella. Värdenihilismen kan anses ha influerat rättsvetenskap, statsvetenskap, nationalekonomi och teologi lika väl som den allmänna livsåskådningsdebatten. Hägerströms bannlysande av alla naturrättsliga föreställningar kan ev. också ha haft en viss betydelse för svensk samhällsutveckling.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.