Infantilism

Infantilism, tidigare använd benämning på allmänt hejdad kroppslig och själslig utveckling med varierande bakgrund. Uttrycket sexuell infantilism har använts om försenad pubertetsutveckling med outvecklade yttre (sekundära) könskaraktärer. Psykoinfantilism är kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar