Kainism

Kainism, syskonmord, fenomen som regelbundet förekommer hos t.ex. vissa rovfåglar, där den större boungen i händelse av födoknapphet och med eller utan föräldrarnas medverkan dödar sitt mindre syskon och äter upp det. Eftersom honan är större än hanen hos de flesta rovfåglar, är det oftare systern som äter upp sin bror än tvärtom.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar