turism

Fjällturism

Fjällturism består huvudsakligen av fjällturer på skidor eller till fots, varvid betydande områden med väglös och relativt orörd fjällnatur är en grundförutsättning. Fjällturer genomförs i regel av två eller tre personer tillsammans, ibland i större grupper, då och då även som ensamturer. Turerna kan vara från två–tre dagar till ett par veckor, men även bestå av kortare turer från replipunkter i eller vid de orörda fjällområdena. Utmärkande för fjällturismen i Sverige är vidare att den till övervägande del är individuell med personlig planering.

Bussturism

Bussturism, sällskapsresor i gemensamt hyrd eller chartrad buss. Bussturismen fick ett första uppsving efter 1945 sedan vägar och bussar förbättrats. Under 1950-talet spelade bussturismen en viktig roll i det svenska utlandsresandet men fick successivt en allt hårdare konkurrens från bilismen charterflyget. Pionjärföretag blev bl.a. Europa Touring och Linjebuss, som också hade ett långlinjenät i Europa. Senare kom GDG-Continentbuss att spela en viktig roll för både utländsk linjetrafik och turistresor.