Melism

Melism, i vokalmusik en följd av toner som sjungs till samma stavelse i texten. Motsatsen är syllabisk (en ton till en stavelse). Rik melismatik kännetecknar den gregorianska sången och 1700-talets koloratursång och är ett utmärkande drag i arabisk och indisk musik.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar