Pragmatism

Pragmatism, inom filosofin en riktning vars främsta representanter är de amerikanska filosoferna Charles Peirce, William James och John Dewey (Dewey kallar sin pragmatism för instrumentalism). Pragmatismen hävdar att ett påståendes mening är dess "praktiska konsekvenser", dvs. den handlingsdisposition och de förväntningar en person har om han tror på påståendet i fråga.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar