Satanism

Satanism (uppkallad efter Satan) avser dyrkan av djävulen och det onda. Om äldre tiders tro på förbund med djävulen (t.ex. djävulsförskrivning, häxor och häxprocesser). En till djävulen riktad kult finns omtalad sedan medeltiden; från 1600-talet berättas om "svarta mässor" och dylikt. Ibland har det handlat om en medvetet antikristen kult (skändande av nattvardsbrödet, trampande på korset etc.). Sanningen i dessa historier kan ofta betvivlas. Nutidens satanistiska sekter räknar vanligen inte med existensen av en djävul utan brukar kulten som uttryck för en antimoralisk och asocial självhävdelse. Detsamma gäller satanistiska uttryck inom ungdomskulturen (inom rockmusiken etc.). Vissa kriminella handlingar (t.ex. gravskändning) uppfattas av omgivningen, och kanske av förövaren, som satanistiska. Föreställningen att det över huvud taget existerar genuina satanister som dyrkar djävulen betraktas av de allra flesta forskare som en modern sägen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.