Schamanism

Schamanism avser det sociala, rituella och religiösa komplex som utbildats kring schamanen. Det är schamanens uppgift att bistå medlemmar av den sociala grupp han tillhör när sjuka skall botas, vilsegångna människor eller förlorade ting skall återfinnas, framtiden skall uppenbaras, offermottagare skall fastställas och de nyss avlidna ledsagas till den andra världen. I många religioner, t.ex. bland Sibiriens jägare och nomadfolk, leds de stora stamriterna av schamaner. Schamanismen är knuten till de extatiska inslagen i religionen och kännetecknas i somliga fall av besatthet. Den bygger på självhypnos (autosuggestion) och i många fall på schamanens hypnotiska makt över de i schamanseansen deltagande observatörerna. Karakteristiska för schamanismen är – i varje fall i mer nordliga områden – kallelsekriser (schamanen upplever t.ex. hur han styckas av andar och åter sammanfogas), tron på schamanens skyddsandar, bruket av trumman för att framkalla extas och i vissa fall en särskild schamandräkt, som utvisar skyddsandarnas art och förmåga.

Schamanismen hör till de äldsta religionskomplexen i historien. I mer allmän bemärkelse återfinns den över stora delar av världen där avancerade högkulturer (urbana kulturer) och världsreligioner saknas. I de äldre skikten av eurasiatisk kultur finner man schamanism liksom i de nordligaste delarna av Europa och Asien, Nord- och Sydamerika. I Afrika har schamanismen möjligen funnits i äldre tid. I mellersta Asien har den trängts undan av islam eller behållits vid sidan av islam. I Mongoliet, Kina och Tibet existerar schamanismen i symbios med buddhism och lamaism. En religionsstiftare som Zarathustra anses av vissa forskare ha varit starkt influerad av schamanismen. I Norden fanns en avglans av schamanismen i sejden. I modern tid har schamanismen introducerats som en psykoterapeutisk metod. Den har också återupptagits (och omformats) i nyreligiösa sammanhang, t.ex. i nyhedendom, och kallas då ofta nyschamanism.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.