Sexism

Sexism (kommer från engelskans sex 'kön' i analogi med rasism), nedvärdering av kvinnan på grund av hennes kön. Begreppet introducerades på 1960-talet av feministiska forskare som en parallell till begreppet rasism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar