Transcendentalism

Transcendentalism avser amerikansk litterär och filosofisk rörelse ca 1836–60 med centrum i Bostonområdet, speciellt i den lilla staden Concord. Med bl.a. Emerson, Thoreau och Margaret Fuller som gruppmedlemmar skapade transcendentalisterna en idealistisk och individualistisk strömning som fick stor betydelse för eftervärlden. Tron på individen och korrespondensen mellan Gud och människa, natur och ande utvecklades i verk som Emersons "Nature" (1836) och i tidskriften The Dial (1840–44). Transcendentalisterna genomförde också sociala experiment som Brook Farmprojektet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar