Våg–partikeldualism

Våg–partikeldualism är ett fysikaliskt begrepp. Av Heisenbergs obestämdhetsrelation framgår att egenskaper som är förknippade med vår uppfattning om hur en partikel beter sig, t.ex. lokaliserbarhet i tid och rum, och vår uppfattning om vad som karakteriserar en våg, t.ex. upprepning i rum och tid, står i viss motsatsställning till varandra. Våg- och partikelegenskaper kan inte samtidigt bestämmas med godtycklig noggrannhet. En elektron kan beskrivas dels som ett vågpaket, dels som en partikel, men eftersom beskrivningarna inte gäller samtidigt sägs dualism råda mellan de två beskrivningssätten.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar