Verism

Verism är en litterär rörelse som uppstod i Italien under slutet av 1800-talet. Verismen ville undvika höglitterära former och återge skeenden i samtiden och därmed närma sig en verklighet som kunde kännas igen av en bredare publik i det nya Italien. Veristerna var i högre grad än de franska naturalisterna regionalt knutna; den främste av dem, Giovanni Verga, skrev t.ex. om sin hemö Sicilien. Verismen anses som ursprunget till neorealismen inom litteratur och film.

Termen verism omfattar även den riktning inom den italienska operan under samma tid, vilken ofta tog sin utgångspunkt i litteraturen. Den första veristiska operan anses vara Mascagnis "Cavalleria Rusticana" (1890), som bygger på Vergas novell "Bondeheder" (1880). Andra veristiska verk är Leoncavallos "Pajazzo" (1892) och Giordanos "André Chenier" (1896). Hit kan även räknas vissa av Puccinis operor. De dramatisk-musikaliska verkningsmedlen var ofta kontrastfyllda och känslosamma.

Inom bildkonsten avses med verism en tendens att framställa motiv och element ur den omedelbara verkligheten med minutiös trohet mot det sedda, utan att låta sig påverkas av konventioner eller traditioner.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.