Aforism

Aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats. Aforismen har ofta antitesens eller paradoxens form: "Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger" (Elmer Diktonius). Under antiken samlades i aforismsamlingar huvudpunkterna i olika vetenskaper; det främsta exemplet är Hippokrates "Aphorismoi". Den litterära aforismen har sina första betydelsefulla företrädare i franska moralister som La Rochefoucauld (vars "maximer" är närmast liktydiga med aforismer), Pascal, La Bruyère. I den tyska litteraturen har genren odlats främst av Lichtenberg och Nietzsche, i den svenska av bl.a. drottning Kristina ("maximer"), Vilhelm Ekelund och Klara Johanson. – Ordet (fr. aphorisme) kommer av grek. aphorismo_s 'begränsning', 'kort sats som innehåller huvudbegreppet av en sak', ytterst bildat till ho_ros 'gräns').

Kategori: 

Lägg till ny kommentar