Akine'tisk mutism

Akine'tisk mutism, ett kroniskt tillstånd som brukar bero på en blödning i hjärnstammen. Patienten förefaller vaken men talar inte och kan inte röra sig, därför att hjärnans utgående bansystem för tal och muskelrörelser är avbrutna. Sinnesintrycken når hjärnan och det föreligger medveten psykisk aktivitet, att döma av EEG. Patienterna kräver omfattande kontinuerlig vård. Liknande övergående tillstånd kan uppstå vid ökat tryck inuti skallen. Akinetisk mutism skall inte förväxlas med hjärndöd.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar