Androcentrism

Androcentrism, system där det manliga utgör centrum och norm. Det kvinnliga blir det annorlunda, det avvikande. Även om man talar om komplimentaritet mellan könen, är mannen det första, det överordnade och normgivande. Feministforskningen har särskilt analyserat och kritiserat detta perspektiv.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar