Antiklerikalism

Antiklerikalism, varje riktning som vill minska prästerskapets inflytande inom samhället. Den franska antiklerikalismen, med rötter i franska revolutionen, hade i slutet av 1800-talet starkt inflytande i samhället. Liknande rörelser uppstod i Italien, Spanien och Latinamerika. Utifrån ett liberalt eller socialistiskt synsätt kritiserade man den romersk-katolska kyrkans allians med politisk konservatism och verkade bl.a. för civiläktenskap, rätt till skilsmässa och omgifte samt en från kyrkan skild skolundervisning. År 1905 skildes kyrka och stat i Frankrike. I Latinamerika har antiklerikalismen mildrats under senare tid p.g.a. den romersk-katolska kyrkans politiska radikalisering.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar