Austromarxism

Austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades vid början av 1900-talet. Dess ledande företrädare var Max Adler, Otto Bauer, Rudolf Hilferding och Karl Renner. Det var främst Adler som utvecklade riktningens teori. Han sökte förena Marx uppfattning om historien – som han i likhet med de flesta samtida uppfattade som strikt deterministisk – med Kants etik. Moralen kunde således inte uppfattas som en historisk biprodukt. Människan hade ett obetingat moraliskt ansvar. Hilferding var främst ekonom och hävdade att kapitalismen efter ca 1890 inträtt i en ny fas, mindre präglad av fri konkurrens än av samarbete och statligt stöd. Bauer ägnade bl.a. nationalitetsfrågan, så brännande i Österrike-Ungern, stort intresse. Efter 1917 kom austromarxismen att inta en förmedlande ståndpunkt mellan socialdemokraterna, som nu blivit över lag icke-revolutionära, och kommunisterna. Revolutionen sågs fortfarande som ett mål, men det gällde att invänta den tills tiden blivit mogen. Ett försök att bilda ytterligare en socialistisk international med denna uppfattning på programmet rönte mycket kortvarig framgång. 

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.