Austroslavism

Austroslavism, nationalitetsrörelse bland slaverna i det habsburgska Österrike. Dess mål var att omforma riket till en förbundsstat där tyskar, slaver och magyarer skulle vara likaberättigade. Enligt rörelsen behövdes Österrike som en politisk ram för att ge Donaubäckenets etniska minoriteter trygghet mot de övermäktiga tyska och ryska rikena.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar