Bonapartism

Bonapartism, självsvåldigt gripande av makten i samhället. Termen syftar på Napoleon Bonaparte och har senare använts i samband med kritik av revolutionära riktningar. Lenin och bolsjevikerna blev t.ex. kritiserade i svenska tidningar för bonapartism efter att ha störtat den provisoriska regeringen i Ryssland 1917. I Frankrike kunde termen efter 1815 avse strävan efter att återupprätta kejsardömet med huset Bonaparte på tronen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar