Botulism

Botulism, livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien Clostri'dium botuli'num. Ett sådant toxin, ett nervgift, är ett av de starkaste gifter man känner till och verksamt även när det tas in via mag–tarmkanalen. Det ger upphov till dubbelseende, sväljningsbesvär och andningsförlamning. Den senare kräver respiratorvård. Bakterierna är sporbärande, och giftet kan bildas i otillräckligt "konserverade" livsmedel, t.ex. vid klassisk s.k. korvförgiftning. Bakterien har stor utbredning i naturen och kan finnas på växter, i honung och även hos fiskar i vissa svenska vatten. Toxinet förstörs vid kokning. Botulism förekommer i Sverige, men vanligen endast med ett fåtal fall per år. Antiserum finns. Botulism är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Botulinustoxin A har lagrats som kemiskt stridsmedel. Dödlig dos för människa är troligen mindre än 1 mikrogram.

Hos husdjur förekommer botulism hos mink, nötkreatur och häst. Hund, katt och svin är, relativt sett, mindre känsliga än andra djur vid intag av toxin genom munnen. Häst förgiftas framför allt av botulinustoxin som bildats i rundbalsensilage, men botulism hos djur orsakas oftast av att foder förorenats med mindre djurkadaver. Under förruttnelseprocessen kan toxin bildas. I Sverige är det vanligt att häst och mink vaccineras mot botulism.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.