Bullionism

Bullionism, ekonomisk doktrin som härstammar från senare delen av medeltiden och som säger att det är fördelaktigt för ett land att ha ett stort förråd av ädla metaller.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar