Caudillism

Caudillism (spanska. caudillismo, av caudillo 'ledare', 'anförare'), politiskt system i Latinamerika som dominerade efter det spanska väldets sammanbrott i början av 1800-talet och som var betydande ännu under 1900-talets förra hälft. Caudillismen byggde på klientförhållande till en mäktig caudillo, ofta militär, som härskade över ett område eller en provins. Genom allianser med andra caudillos, genom korruption, valfusk och ofta rent banditväsen kunde sådana caudillos t.o.m. slå sig fram till presidentposten.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar