Defaitism

Defaitism, misströstan, uppgivelseanda. Termen uppkom i Frankrike under andra världskriget som beteckning för inställningen att ett nederlag var oundvikligt eller att en fullständig seger i varje fall var omöjlig.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar