Dollarimperialism

Dollarimperialism, kritisk benämning på det ekonomiska inflytande USA haft under efterkrigstiden genom den amerikanska dollarns särställning som internationell reservvaluta, särskilt sedan den s.k. guldgarantin upphävdes under 1960-talet. Särställningen har inneburit att USA kunnat betala underskott till utlandet med den egna nationella valutan.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar