Febronianism

Febronianism, romersk-katolsk kyrkorättslig uppfattning i Tyskland under 1700-talet, formulerad av biskopen Johann Nikolaus von Hontheim i en skrift, utgiven 1763 under pseudonymen Justinus Febronius. Febronianerna avvisade påvens centrala makt och uppfattade kyrkan som sammansatt av nationalkyrkor; den tyska rikskyrkan borde stå mera fri gentemot Rom.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar