Febronianism

Febronianism, romersk-katolsk kyrkorättslig uppfattning i Tyskland under 1700-talet, formulerad av biskopen Johann Nikolaus von Hontheim i en skrift, utgiven 1763 under pseudonymen Justinus Febronius. Febronianerna avvisade påvens centrala makt och uppfattade kyrkan som sammansatt av nationalkyrkor; den tyska rikskyrkan borde stå mera fri gentemot Rom.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.