Fennicism

Fennicism, ord eller fras som bildats efter förebild i det finska språket, t.ex. verbet slippa i betydelsen 'komma in', 'få möjlighet att' efter modell av finskans päästä.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar