Fiktionalism

Fiktionalism, filosofisk riktning enligt vilken fiktioner spelar en viktig roll inte bara inom vardagstänkandet utan också inom vetenskapen. Det är frågan om begrepp och teser som visat sig vara ändamålsenliga för oss och som vi låter gälla, även om vi vet att de är oriktiga och t.o.m. motsägelsefulla. Fiktionalismens främste företrädare var den tyske filosofen Hans Vaihinger (1852–1933), som i sin bok "Die Philosophie des Als-Ob" (1911) framförde en radikal form av åsiktsriktningen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar