Funktionalism (filosoft)

Funktionalism, ståndpunkt inom modern medvetandefilosofi. Enligt funktionalismen fångas det väsentliga eller definierande draget hos ett mentalt tillstånd genom att man anger dess kausala relationer till kroppslig påverkan, till andra mentala tillstånd och till kroppsligt beteende. Genom att visa hur våra mentala ord används för att karakterisera funktioner hos ett rent fysiskt system försöker funktionalister överbrygga klyftan mellan det mentala och det fysiska. Det finns enligt funktionalismen inget speciellt hos mentala fenomen, uppfattade som det vi talar om när vi använder våra mentala ord, som gör att mentala fenomen inte får plats i en fysisk beskrivning av världen. Det vi talar om med ord som "tro", "känna", "förnimma", etc. är helt enkelt funktioner hos ett fysiskt system och inte några egentliga fenomen eller tillstånd i ett medvetande. Människans medvetande uppfattas inte heller som något väsentligen unikt – varje system som fungerar på ett likartat sätt som en människa bör därför beskrivas med hjälp av samma mentala vokabulär. Speciellt bland filosofer och forskare inom ämnesområden som gränsar till datalogin är funktionalismen en vanlig ståndpunkt.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.