Funktionalism (psykologi)

Funktionalism, riktning inom psykologin.

Funktionalistisk psykologi, riktning i amerikansk psykologi från tiden kring sekelskiftet 1900. Funktionalisterna hävdade, inspirerade av darwinismen, att psykologins uppgift var att studera psykologiska funktioner, t.ex. inlärning, intelligens, perception, och deras roll för anpassning och överlevande i miljön (i motsats till strukturalisterna som ansåg psykologins uppgift vara att analysera medvetandets struktur och innehåll). Detta skulle ske ur ett evolutionistiskt perspektiv och även innefatta jämförande studier av olika arter, något som ledde till en fokusering på beteendet och inte bara på medvetandet. Genom att betona beteendets primära betydelse blev den funktionalistiska psykologin en av vägröjarna för behaviorismen. De funktionalistiska idéeerna har förblivit betydelsefulla även för nutida amerikansk psykologi.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.