Fursteabsolutism

Fursteabsolutism, benämning på den starka furstemakt som präglade många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar