Grundtvigianism

Grundtvigianism, folkrörelse i Danmark från 1800-talets mitt, inspirerad av N.F.S. Grundtvigs författarskap och verksamhet. Rörelsens kärna är en förståelse av kristendomen som en omvårdnad av människolivet, vilket betraktas som en gudomlig skapelse. Den grundtvigianska livssynen tar sig dels uttryck i ett kristet församlingsliv, koncentrerat kring dop och nattvard, dels i olika verksamheter för genomlysning och utveckling av livet utanför den kristna församlingsgemenskapen. Ur Grundtvigs teologiska tänkande uppstod sålunda en livssyn och kultursyn som fick förgreningar till skolan (folkhögskolor och s.k. friskolor), andelsrörelsen (mejerier, slakterier etc.) och olika politiska partibildningar (ursprungligen bondepartiet Venstre). Såväl den kyrkliga som den kulturella verksamheten bärs upp av lokala kretsar i befolkningen, varvid ett alternativ till traditionell statskyrklighet och gängse examensinriktad pedagogik hävdas. Rörelsen har haft en avgörande betydelse för Danmarks demokratiska utveckling och för skapandet av en unik folklig kultur, där livstolkning och självförståelse är centrala teman. Utanför Danmark har folkhögskoleidén fått betydelse för uppbyggnaden av liknande skolmiljöer, särskilt inom övriga Norden.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.