Heliotropism

Heliotropism, växters förmåga att följa solens gång. Somliga växter, t.ex. heliotroper samt malva och många andra växter inom familjerna malvaväxter och ärtväxter, kan under dagen vrida bladen så att dessa ständigt står vinkelrätt mot den dominerande ljusriktningen; de kallas diaheliotropiska. Andra växter, främst en del ökenväxter, är paraheliotropiska och ställer bladen parallellt med ljusstrålarna. Termen har tidigare använts synonymt med fototropism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar