Henoteism

Henoteism, benämning på en gudsföreställning som betonar att en gud är helt dominant, även om också andra gudar existerar.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar