Homeomorfism

Homeomorfism, homeomorfi, i matematiken en avbildning som bevarar alla topologiska egenskaper. Det innebär att o: XeY är en homeomorfism om o är bijektiv och både o och dess invers o"1: YeX är kontinuerliga.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar