Statskapitalism

Statskapitalism, term som använts av främst marxister för det ekonomiska systemet i ett samhälle i vilket statens ekonomiska roll är avgörande men som ändå är kapitalistiskt. Under statskapitalism är staten själv en stor kapitalägare, men dess viktigaste funktion är att genom interventioner i ekonomin upprätthålla storföretagens vinster. Den kapitalism som utvecklades under och efter världskrigen har betecknats som statskapitalism, senkapitalism eller statsmonopolistisk kapitalism. Termen har emellertid också använts för en utvecklingsstrategi i länder med en svagt utvecklad kapitalism. Staten kan – som i Japan efter Meijirestaurationen eller i det självständiga Indien – åta sig huvudrollen för att utveckla den nationella industrin. Inom den trotskistiska Fjärde internationalen och Frankfurtskolan började man på 1940-talet använda benämningen statskapitalism för samhällen av stalinistisk typ. Sovjetunionen sågs som ett enda stort företag som opererade inom ramen för en kapitalistisk världsekonomi.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.