Integrism

Integrism, integralism, inom romersk-katolska kyrkan benämning på konservativ slutenhet och motvilja mot förändring eller förnyelse (särskilt mot Andra Vatikankonciliets reformer).

Kategori: 

Lägg till ny kommentar