Irrationalism

Irrationalism, uppfattning eller lära att det mänskliga förnuftet är helt eller delvis oförmöget att fatta verklighetens natur. I förnuftets ställe kan intuitionen eller känslan åberopas som kunskapskälla. I den moderna s.k. livsfilosofin (med rötter i romantiken) finns starka inslag av irrationalism. Bl.a. den nazistiska ideologin förkunnade irrationalism: viljan sades stå över förnuftet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar