Isolationism

Isolationism, benämning på en utrikespolitisk strävan att avskärma sig, särskilt beträffande USA fram till andra världskriget. Där innebar isolationismen vägran att befatta sig med "Gamla världens" problem och konflikter. Som ursprunget till denna politik brukar man beteckna George Washingtons neutralitetsproklamation 1793 och hans "farewell address", det tal han höll 1796 i samband med att han avgick som president, och i vilket han varnade sina landsmän för att ingå bindande allianser med främmande makter. Isolationismen var stark under mellankrigstiden, framför allt under 1920-talet, men förlorade sin betydelse i och med andra världskriget. – Benämningen används även om likartade företeelser i andra länder, t.ex. Japan under 1600–1800-talen och Storbritanniens splendid isolation i slutet av 1800-talet.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.